PRACOWNIE KARKONOSKIE arteterapia i arteedukacja

Wpisy z kategorii: NAUCZANIE PLASTYKI

POJĘCIA I TERMINY KTÓRE KAŻDY UCZEŃ GIMNAZJUM POWINIEN ZNAĆ I PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ

 Dzieje sztuki: okresy, style i kierunki:Starsza epoka kamienna, młodsza epoka kamienna, sztuka prehistoryczna, starożytność, styl romański, styl gotycki, odrodzenie, barok, oświecenie, klasycyzm, romantyzm,, realizm, akademizm, malarstwo historyczne, impresjonizm, postimpresjonizm, kubizm, ekspresjonizm, surrealizm, koloryzm, socrealizm, modernizm, assamblage, happening, konceptualizm, perform... czytaj dalej

komentarze: 1

LISTA PRAC Z KTÓRYMI ADEPCI PALSTYKI POWINNI SIĘ ZAPOZNAĆ

  1.      Malowidła jaskiniowe w Lascaux2.      Malowidło z grobu pisarza Nacht. Nowe Państwo (sztuka starożytnego Egiptu)3.      Malarstwo katakumb4.      Ikony bizantyńskie5.      Giotto di Bondone „Opłakiwanie Chrystusa"6.      Andrea mantenega „Opłakiwanie (Martwy Chrystus)7.      M. A. Buonarroti „ Pieta", „ Sąd ostateczny", „ Malowidła w kaplicy Sykstyńskiej"-         dynamika, perspekty... czytaj dalej

komentarze: 4
Ceramika Sztuka tybetwatch